html site templates

TimeBase

Tidsregistrering for timel√łnnede

WEB + MS SQL SERVER

Mobirise

TimeBase Tidsregistrering

Tidsregistrering er en yderst vigtig sag for enhver virksomhed, da det jo drejer sig om l√łngrundlaget for ens medarbejdere. Et omr√•de der bare skal v√¶re i orden og p√•lideligt. Derfor har vi lavet et system der er fleksibelt og overskueligt for alle. Automatiske funktioner s√łrger for at stempeltider altid er korrekte, herunder pauser og planlagt frav√¶r. L√łnkontoret kan klare efterbehandling og klarg√łring til l√łn p√• ca 3 min. hver 14-dag.

Anvend Google Chrome eller Microsoft Edge 

Systemet best√•r af et front-end modul til registrering af komme/g√• tid og et administrations modul for v√¶rkf√łrer og l√łnbogholderi.

Systemadgang

Medarbejdere har adgang til systemet ved at indtaste en 4-cifret kode. Oftest deres eget medarbejder nr.

Adgang via Browser

Tidsregistrering kan foregå fra en hvilken som helst PC. Det er dog en fordel at anvende en touch skærm eller tablet.

K√łr i skyen

Har man ikke adgang til egen Intranet Server kan systemet hostes hos Computer Care.

Mobirise
Mobirise

Check ind

Ved hvert m√łdetidspunkt trykkes "Check Ind"

Mobirise

Check ud

Der kan checkes ud for Pauser s√• ofte det √łnskes. Der kan ikke checkes ud f√łr arbejdstid er slut.  

Mobirise

Check ud med fraværstype

√ėnsker man at checke ud f√łr arbejdstid er slut anvendes en af de viste frav√¶rstyper

Mobirise

Historik

Medarbejder har adgang til at se de sidste 14 dages registreringer, arbejdsplan, feriesaldo,
feriefrisaldo og afspadseringssaldo.

Mobirise

Job registrering

Hver medarbejder kan tilkobles en jobliste hvortil start og stop tider kan angives. Relevant såfremt arbejdstid kan faktureres.

Mobirise

Status liste

Fra alle indtastningssteder er der adgang til at se status på alle medarbejdere. Listen viser tillige ferie og anden fravær.

TimeBase BackOffice

Administration og kontrol foregår i BackOffice modulet der ligeledes afvikles i en Internet Browser.

Medarbejderprofil

Alle medarbejdere oprettes med en personlig profil omkring tilh√łrsforhold, arbejdsplan og adgangskode. Medarbejderlisten viser tillige m√łdetidspunkt for alle medarbejdere p√• aktuel arbejdsdag.

Ugeplan

Hver profil indeholder en ugeplan over planlagt komme / g√•-tider samt pauser. Planen angiver ogs√• start p√• overtid mv. Timel√łn kan angives hvis relevant.

Saldo oplysninger

For hver medarbejder vises en oversigt over alle stempeltider, alle fraværstyper, saldo for afspadsering, saldo for ferie og saldo for ferie-FRI timer.

Mobirise

Daglige registreringer

N√•r systemet startes op vises altid listen "Tidsregistrering i dag". Hver v√¶kf√łrer / manager kan s√¶tte et filter s√• kun hans egne medarbejdere vises.

Arbejdskort

Hver registrering udg√łr et arbejdskort. Arbejdskortet er knyttet de enkelte kortarter og afspejler kortartens beregning / formel.

Fraværsregistrering

Visse frav√¶rstyper kan angives af medarbejder og vises p√• listen. Manuelt kan frav√¶r registreres af v√¶rkf√łrer / Manager.

Planlagt fravær

Planlagt frav√¶r som f.eks. fri/uden l√łn, afspadsering, l√¶gebes√łg, vil automaisk blive tilpasset stempeltider s√• overlappende tider og tidsgap undg√•s.

Mobirise
Mobirise

Manuel Indtastning

Arbejdskort

Generelt kan alle kortarter indtastes manuelt. Når en medarbejder og dato vælges hentes medarbejderens profil for den pågældende dag.

Kalender

En kalender styrer alle datoer for hvert arbejdskort og viser dato, uge, dag og l√łnperiode.
Alle tider angives i 60/min.time og omregnes af systemet til 100/min.time

Tidsregistrering pr. medarbejder

Tidsregistreringer kan listes pr. dag, pr. uge & dag samt pr. medarbejder. Alle lister kan desuden filtreres p√• l√łnperiode, uge og √•r mv.

Korrektion af arbejdskort

Når der klikkes med musen over en række på listen vil det pågældende arbejdskort blive vist og korrektion af tid eller pause kan foretages.

Tilf√łjelse af frav√¶r

Ved tilf√łjelse af frav√¶r anvendes knappen "Manuel Reg." hvorefter sk√¶rmbilledet "Arbejdskort / Indtastning" vises.

Mobirise

Ferieregnskab

Årligt foretages en saldoberegning af optjent ferie. Saldoen placeres som startdato for nyt ferieår. Herefter vil der altid forekomme en aktuel feriesaldo pr. medarbejder. En tilsvarende saldoliste findes for Ferie-FRI timer.

Planlagt ferie

Ferie kan planl√¶gges hele √•ret og vil automatisk fremkomme p√• de lister der indeholder l√łnperiode og dato.

Opret ferie

Ferie oprettes ved at trykke startdato i feriekalenderen. Herefter vises et skærmbillede hvor der kan oprettes ferie for een, flere eller alle medarbejdere på en gang. Antal feriedage angives.

Mobirise

Afspadseringsregnskab

Årligt foretages en saldoberegning af alle afspadseringstimer. Saldo indsættes pr. 1. januar i det nye år. Listen viser herefter altid den aktuelle saldo pr. medarbejder.

Medarbejderprofil

Medarbejderens profil viser hvilken overarbejdsform der √łnskes. Udbetalt overarbejde eller afspadseret.

Transaktioner

Ved overarbejde dannes der to transaktion. En der viser udbetaling af tillæg og en der viser afspadseringstid.

Udbetaling af afspadsering

V√¶rkf√łrer kan oprette et arbejdskort for udbetaling af afspadsering. 

Mobirise

Ugentlig afstemningsliste

Hver uge kan den afdelingsansvarlige k√łre en afstemningsliste over sine medarbejdere. Er l√łntransaktionerne korrekte vil der ikke forekomme nogen difference.

Afstemning pr medarbejder

I afstemningen indgår antal arbejdstimer, overtimer, fraværstimer, ferietimer (omregnet fra dag til timer) og afholdte pauser.

Normtid

Timer ialt afstemmes med medarbejders normtid. Der korrigeres for overtid hvorefter differencen skal gå i nul.

Mobirise

Totaler for l√łnperiode

For hver l√łnperiode dannes en liste der viser totaler pr l√łnarte per medarbejder. Listen kan dannes s√• ofte der er behov og k√łres for udvalgte eller alle l√łnarter.

L√łnbonus

L√łnbonus programmet opt√¶ller alle arbejdstimer der indg√•r i beregningen. Kortart for antal bonustimer indg√•r i listen over totaler. 

Optjent ferie

Programmet danne en kortart med antal feriedage optjent i l√łnperioden. Kortart for optjent ferie indg√•r i listen over totaler.

Overf√łrsel til Danl√łn

Totaler med overf√łrsel = Ja vil blive overf√łrt til Danl√łn. Programmet danne en fil der senere uploades n√•r Danl√łn beder om det.

Mobirise

Charts visende fordeling af kortarter

Forskellige charts kan hurtigt vises over kombinationer af medarbejder og kortarter. Forskellige totaler kan genereres.

Charts

Charts udv√¶lges fra- og til dato. Charts kan k√łres for alle medarbejdere, eller pr. medarbejder.

 

 

Mobirise

TimeBase tilbyder stort set de samme funktioner som √łvrige systemer p√• markedet. Forskellen ligger i detaljen. TimeBase er 100% web baseret og kan kun anvendes i en Internet Browser. Herudover adskiller TimeBase sig ved at v√¶re bygget ovenp√• et kalendersystem der styrer alle processer. Fordelen herved er, at mange funktioner automatiseres og at v√¶rkf√łrer, managers, og l√łnkontor ikke skal anvende megen tid p√• kontroller.

Pauser oprettet i medarbejders profil vil automatisk tilpasse stempeltider der registreres indenfor en pause hvorved tider altid vil være start eller stop på en pause.

Alle former for frav√¶r (ferie, sh-dage, skole og kursus mv.)  kan med fordel indl√¶gges i systemet s√• snart de er kendte. Systemet vil automatisk tilpasse stempeltider iht. planlagt frav√¶r.

TimeBase kan ops√¶ttes til at k√łre flere virksomheder hvis relevant.

Har du en PC og en internetadgang er du k√łrende. Alternativt egen Intranet Server

TimeBase er hosted hos Computer Care, der i samarbejde med IPD Software markedsf√łrer og s√¶lger systemet.